Vorige week zat ik met een vriendin uit de Randstad te eten, ze is senior professional in het sociaal domein bij een grote gemeente. Natuurlijk bespraken we ook hoe het met haar werk ging en dat viel helaas niet mee. Ze is heel gedreven en haar dossiers zijn echt heel lastig. Lastige doelgroepen, zeer complexe problematiek. Beleidsvelden waar geen kant en klare oplossingen voor klaarliggen.
   
  En of dit nog niet ingewikkeld genoeg is, vertelde ze me ook nog de volgende dingen:

 • Er is nooit geld beschikbaar.
 • Het management is met hele andere dingen bezig.
 • Preventief beleid heeft sowieso weinig steun, er is immers geen urgent probleem.
 • Ook de bestuurder kijkt liever weg en ontkent zelfs glashard dat er problemen zijn.
 • Voor innovatie is sowieso geen ruimte.
 • Er zijn letterlijk tegenstellingen in regels, wat resultaten boeken soms onmogelijk lijkt te maken.
 •  

   “Ik verwacht nog maar weinig van mijn werk. Ik doe mijn best, maar ik weet eigenlijk al van tevoren dat mijn voorstellen wel weer ergens zullen stranden. Vreselijk, juist omdat deze kwetsbare mensen ons zo hard nodig hebben”, vertelde ze. Ik voelde de emotie. “Wat zou nu de beste stap zijn om te zetten Ester, wat kan ik het beste doen?”, vroeg ze.
    
   Mijn advies aan haar was: “Schrijf je eigen visie uit en maak deze zo simpel mogelijk.” En dat is mijn advies aan alle professionals bij de overheid die dreigen te verdrinken in de enorme complexiteit en de hoeveelheid belangen waar ze mee te maken hebben. In deze nieuwsbrief vertel ik je graag hoe je dat kunt doen.
    
   Een (simpele) eigen visie is heel waardevol voor jou als ambitieuze ambtenaar. Het is absoluut de moeite waard om tijd en energie te steken hierin, want het levert je veel op. Zoals:
    

  • Richting, welke kant beweegt jouw project of dossier zich op?
  • Een expertstatus.
  • Leiderschap, je krijgt anderen mee als je goed kunt uitleggen wat nodig is.
  • Voldoening.
  • Waardevolle resultaten (vroeg of laat).
  • Je gaat steeds meer werken volgens jouw eigen visie en voorwaarden.
  •  

    Meer dan de moeite waard toch?
     
    Hoe dan? Ik geef je hieronder 7 belangrijke basis ingrediënten voor jouw eigen professionele visie.
     

   • Schrijf het uit. Een visie die alleen in je hoofd zit levert niet veel op. Pas als je het uitschrijft krijgt het waarde. Je kunt je visie om te beginnen schematisch uitschrijven, bijvoorbeeld in een mindmap. De belangrijkste onderdelen schrijf je meer in detail uit.
   • Schrijf de doelgroep op. Voor wie is het precies bedoeld? Wees zo specifiek mogelijk.
   • Welk probleem heeft de doelgroep (het probleem dat jij wilt oplossen dus)? Wees ook hierin zo specifiek mogelijk. Nog beter is het als je het probleem kunt onderbouwen. Zijn er bijvoorbeeld cijfers bekend?
   • Wat is je doel, het resultaat dat je wilt halen voor de doelgroep? Dit doel mag best ambitieus zijn en wat verder in de toekomst liggen. Denk op dit moment niet teveel in belemmeringen (dat doen anderen wel voor jou). Wat zou je echt willen bereiken voor jouw doelgroep?
   • Welke oplossingen kan jouw organisatie bieden om de brug te slaan van probleem naar resultaat? Lukt het je om je tot de 3 belangrijkste oplossingen te komen? Dit lijkt heel ingewikkeld, ik geef je daarom graag deze tip. De overheid heeft eigenlijk maar een beperkt aantal beleidsinstrumenten: bewustwording/voorlichting, geld (subsidies of boetes) en regels (incl. handhaving). Hoe kunnen deze middelen voor jouw dossier optimaal worden ingezet? Daarnaast kan de overheid zelf dingen realiseren.
   • Hoe zit het met het geld? Wat kost het en wat levert het op? Denk hierbij niet te beperkt. Problemen nu niet oplossen kan in de toekomst forse kosten opleveren. Hoe zit dat bij jouw dossier? En welke opbrengsten zijn er allemaal mogelijk? Denk ook aan subsidies van bijvoorbeeld rijksoverheid of Europa.
   • Hoe zit het juridisch? Met welke regels heb je te maken en welke grenzen geven die aan? Neem af en toe de tijd om hier met juristen binnen jouw organisatie over te brainstormen.
   •  

     Let op: maak je ambities groot (je doelen/resultaten), maar maak je problemen en oplossingen klein. Grote ambities en interessante resultaten maken anderen geïnteresseerd en ze helpen ook voor je eigen motivatie. Het tegengestelde gaat op voor jouw oplossingen. Deze moeten zo simpel mogelijk zijn en dat doe je door tot de kern van het probleem door te dringen. Als je er teveel bijhaalt, zeker wanneer het om dingen gaat waar jouw organisatie geen invloed op heeft, dan werkt het juist verlammend. Dus vraag vooral door: wat is de echte kern van het probleem? En waar ligt jouw invloed?
      
     Als je bovenstaande stappen doorloopt heb je een heel mooie eerste versie van jouw visie. Een visie die een enorm verschil kan betekenen voor jouw werk. Nu weet ik dat je waarschijnlijk meer nodig hebt om flinke stappen te maken, dat is nu eenmaal de realiteit.
      
     Om die reden heb ik besloten om begin juni gratis webinars te geven met als titel: “Hoe haal je goede resultaten bij de overheid, ook als de belangen tegengesteld zijn?”. Het webinar duurt ongeveer 1 uur. Je kunt je meteen inschrijven. Klik daarvoor op deze link.