Jaren geleden gaf ik leiding aan een Directieteam. Een Directeur zei toen tegen mij dat hij bezig was met het bijhouden van de toezeggingenlijst van de wethouders aan de gemeenteraad. Toen ik hem vroeg waarom hij deze taak niet aan één ondersteunende medewerker had gegeven, gaf hij het volgende antwoord. Hij vond dat die medewerker het hier te druk voor had. Zijn aanname had hij overigens niet bij de ondersteunende medewerker gecheckt. 

Hij had duidelijk last van een bezwarende gedachte waardoor hij de taak niet delegeerde. 

En later bleek dat de toezeggingen binnen de organisatie op VIER verschillende plaatsen met een verschillende inhoud werden bijgehouden. Ook zelfs door de ondersteunende medewerker, die deze taak niet officieel van de directeur toebedeeld had gekregen. 

Herken je iets in dit verhaal? 

Als dat zo is, bedenk dan dat dit de grootste valkuil is van leidinggevenden. Het slechte nieuws is dat jij helaas geen uitzondering bent. En het goede nieuws is dat het te leren is. 

Het niet delegeren of het moeilijk vinden om te delegeren is een valkuil die voor iedere leidinggevende op de loer ligt.  

Misschien is een extra stimulans wel te geven vanuit het gedachtengoed over Growth en Fixed Mindset van de Amerikaanse hoogleraar Carol Dweck.

Wanneer het doel van je werk als leidinggevende is om vaardigheden en capaciteiten van medewerkers te ontwikkelen, dan verschuift je focus.  

In plaats van dat je jezelf constant (wellicht onbewust) probeert te bewijzen hoe getalenteerd jij bent of hoe competent jij bent ten opzichte van je medewerkers, kun je je concentreren op het leren en ontwikkelen van jouw medewerkers als een inherent onderdeel van alles wat je doet.  

Als gevolg daarvan durf je medewerkers fouten te laten maken. Ze te stimuleren om nieuwe dingen uit te proberen, een beginnersmentaliteit aan te nemen en risico’s te nemen – dingen waarvan tegenwoordig steeds meer wordt ingezien dat ze belangrijk zijn voor het faciliteren van aanhoudend succes.  

De Amerikanen noemen dit de VUCA economie. VUCA is een acroniem voor Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity en is afkomstig uit het Amerikaanse leger. Het VUCA-niveau wordt daar gebruikt als maatstaf om oorlogssituaties snel in te schatten. Wel een interessante gedachte -vind je niet?- dat je deze maatstaf ook kunt inzetten om je keuze te bepalen om een taak te delegeren aan een medewerker of wanneer je hen de ruimte kunt geven om te leren. 

In het webinar op dinsdag 20 april of woensdag 21 april om 19.30 zijn personeelsmanagement, delegeren en mindset drie van de zeven onderwerpen, die Ester en ik bespreken. Wij leren je waarom het belangrijk is om als leidinggevende heel goed te kunnen delegeren. En dat goed personeelsmanagement en het hebben van de juiste mindset je succesvol maken als overheidsmanager. 

Je kunt je voor dit webinar aanmelden door op onderstaande link te klikken.

https://caseon.webinargeek.com/de-7-sleutels-van-succesvolle-overheidsmanagers-2

We helpen jou graag om met meer gemak en impact leiding te geven!  

 

Op een stralende overheid,

 

Ester & Alexander