Slimme, ambitieuze ambtenaren zijn hele fijne collega’s. Ze zijn creatief, sociaal en gedreven om iets goeds te doen voor de samenleving. Ze willen zinvol werk doen en echt iets bereiken wat er toe doet.
   
  Helaas is het zo dat er vaak veel meer in deze ambtenaren zit dan eruit komt. Ze behalen niet de resultaten die ze willen halen en ze merken daardoor dat ze hun talent verspillen.
   
  De cijfers
  Op 29 juni 2017 presenteerde het A+O Fonds gemeenten de jaarlijkse personeelsmonitor. Belangrijke conclusie was dat de daling van de personeelsbezetting eindelijk gestopt is, nadat het aantal fte’s jaar na jaar daalde. Ruim de helft van de gemeenten heeft nog steeds te maken met bezuinigingen. Het ziekteverzuim is bovendien hoog, met 5,6% ligt het fors boven het landelijk gemiddelde (1,7 procentpunt hoger).
   
  De personeelsmonitor 2016 van de VNG schrijft over de leeftijdsopbouw van het personeel van gemeenten:
   
  “De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren in 2016 is 48,3 jaar. Gemeenten hebben, in vergelijking met de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking, naar verhouding veel ouderen en weinig jongeren in dienst. Van de beroepsbevolking is 36% jonger dan 35 jaar; hun aandeel bij gemeenten bedraagt slechts 11%.
   
  76% van de gemeenten voert een actief beleid om jongeren te werven. De resultaten daarvan leveren gemeenten echter geen blijvend succes op. Gemeenten slagen er nog te weinig in om deze jongeren – bijvoorbeeld met opleidings- en ontwikkeltrajecten – voor de sector te behouden.”
   
  Waarom gaat het mis?
  Hoe komt het dat slimme ambitieuze mensen met goede motivatie aan een loopbaan bij de overheid beginnen, maar dat ze daar niet vinden wat ze zochten? Met als gevolg dat ze onderpresteren en niet tevreden zijn met hun werk. Waardoor ze de organisatie verlaten, of zelfs uitvallen. In dit artikel beschrijf ik 10 oorzaken van dit probleem.
   
  Onvoldoende resultaten
  Projecten bij de overheid zijn vaak groot en ze duren lang. En juist bij een project waar iemand jaren aan werkt kunnen de resultaten behoorlijk tegenvallen. Probeer maar eens om de aandacht en het enthousiasme van bestuurders, managers en collega’s gedurende lange tijd vast te houden. Dat is niet makkelijk. Dit vraagt om een goede strategie en (marketing-)vaardigheden.
   
  Onvoldoende grip op eigen tijd door grote hoeveelheid overleggen
  Overheden staan erom bekend dat er een vergadercultuur heerst. Er is veel te zeggen voor het geregeld afstemmen met elkaar, zodat er geen belangen vergeten worden. Helaas slaat de hoeveelheid overleggen vaak door. Als meer dan de helft van de dag vastligt in overleggen is er weinig tijd over om de belangrijke taken te doen. Dat zijn die taken die de projecten echt verder helpen, zoals dingen uitzoeken, iets schrijven, of werken aan je werkrelaties.
   
  Autoriteit
  Slimme ambitieuze ambtenaren zijn erg zelfstandig en hechten aan autonomie. Wanneer ze merken dat er te zeer op ze gelet wordt levert dit stress op. Vaak hebben ze een hekel aan autoriteit. Ze hebben juist vrijheid nodig om te kunnen floreren in hun werk.
   
  Werk-privé balans
  Als er na een dag werken onvoldoende vooruitgang is geboekt (bijvoorbeeld door de vele overleggen) gaan ambitieuze ambtenaren ’s avonds door. Het gemak om thuis te werken maakt het heel makkelijk om veel overuren te maken. Gezinsleven en hobby’s komen daardoor in de knel, waardoor het energiepeil daalt.
   
  Stroperige besluitvormingsprocedures waar geen einde aan lijkt te komen
  Bij de overheid zijn besluitvormingsprocedures lang en voor velen lijkt het dat er geen enkele invloed is op het proces. Toewerken naar een politiek besluit wordt daardoor een noodzakelijk kwaad waar de ambtenaar als een berg tegenop gaat zien. Gelukkig is het heel goed mogelijk om lol te krijgen in de procedures, maar dat gaat niet vanzelf. Goede begeleiding en het leren van vaardigheden zijn nodig.
   
  Reorganisatie op reorganisatie
  Overheden zijn de laatste jaren keer op keer gereorganiseerd, vaak gedreven door bezuinigingstaakstellingen. Daar bovenop komen vaak fusies, op afstand plaatsingen en verhuizingen. Het is steeds lastiger om nog te weten wie waarmee bezig is en rekening te houden met elkaars projecten.
   
  Flexwerken
  Flexwerken is op zich prima voor slimme ambitieuze ambtenaren, het geeft ze de vrijheid die ze nodig hebben om goed te functioneren. De keerzijde van flexwerken is helaas dat er vaak te weinig wordt geïnvesteerd in het opbouwen en vasthouden van een teamgevoel. Om voor een organisatie te blijven werken moet je een bepaalde mate van betrokkenheid voelen en dat vraagt om voortdurende inzet (van zowel de organisatie als de ambtenaar zelf natuurlijk).
   
  Moeten voldoen aan een functieomschrijving
  Slimme ambitieuze ambtenaren zijn creatief en zien vaak dat er meer mogelijk is als een onderwerp net even op een andere manier wordt aangepakt. Als ze hier de ruimte voor krijgen kunnen ze enorm floreren in hun werk. Worden ze gehouden aan een vaste functieomschrijving dan geeft dit veel frustratie en ongenoegen.
   
  Aandacht gaat naar “lastige” medewerkers
  Slimme ambitieuze ambtenaren zijn heel zelfstandig en niet geneigd bij ongenoegen meteen aan de bel te trekken. Ze voelen een grote eigen verantwoordelijkheid voor hoe het gaat en vinden dat ze hun leidinggevende niet lastig moeten vallen voor “futiliteiten”. Het lijkt daarom heel lang prima te gaan met deze medewerkers, ze klagen immers niet. Daardoor suddert het ongemak lang door, tot het echt niet langer door kan gaan.
   
  Ik heb ooit een leidinggevende gehad die zei: “Je moet het dak repareren als de zon schijnt”. En hij heeft gelijk. Juist de medewerkers met wie het (best) goed gaat en die niet klagen moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen. Met de juiste ondersteuning en training zullen ze snel steeds beter presteren. Daar profiteert zowel de organisatie als de medewerker van!
   
  Het vuur dooft
  Ondanks gedrevenheid en de passie om zinvol werk te doen haken slimme ambitieuze ambtenaren af, doordat er te weinig resultaten geboekt worden en er te weinig waardering en beloning komt. Na een aantal frustraties verlaat de ambtenaar de organisatie.
   
  Hoe behoud je talentvolle medewerkers?
  De slimme ambitieuze ambtenaar komt binnen met een enorme gedrevenheid en passie voor de samenleving. Ze zetten zich met hart en ziel in voor de publieke zaak, vanuit een intrinsieke motivatie. De overheid heeft goud in handen in deze tijd waarin steeds meer mensen gaan voor zinvol werk, omdat alleen werken voor geld te weinig voldoening geeft.
   
  Slimme ambitieuze medewerkers hebben ten minste uitdaging, betrokkenheid, waardering en een goede beloning nodig. Maar dat is niet genoeg. Zichtbare resultaten zijn ook noodzakelijk voor slimme ambitieuze ambtenaren om zich goed te voelen en te kunnen floreren. En om die te bereiken zijn steun en inspiratie van de leidinggevende heel belangrijk. Deze professionals hebben het daarnaast nodig om te blijven leren/zich te blijven ontwikkelen, anders worden ze ontevreden.
   
  Kennis en vaardigheden moeten continu vergroot worden. Dit vraagt om training, coaching en intervisie. Maar ook moeten medewerkers de vrijheid krijgen om op hun eigen manier naar hun resultaten toe te werken. Let dan op dat de medewerker zich veilig en gesteund voelt. Want vrijheid zorgt ervoor dat er ook wel eens een fout gemaakt wordt en dat moet kunnen.
   
  Is jouw organisatie hier al klaar voor?